money-168025_640.jpg

Een hypotheek is een geldlening waarbij onroerend goed als onderpand dient als zekerheid voor de geldverstrekker. Hierdoor is de te betalen rente lager dan bij leningen (doorlopend krediet / persoonlijke lening) waarbij er geen onderpand is.

Een hypotheek is een lening die (altijd) op enig moment dient te worden terugbetaald. Ook de aflossingsvrije hypotheek - al doet de naam anders vermoeden - dient op enig moment te worden afgelost. De te betalen hypotheekrente en de aflossing (of het sparen hiervoor om op een later moment af te lossen), vormen een groot deel van de maandlasten.

Reden te meer voor u om hier aandacht aan te besteden om te voorkomen dat onnodig teveel betaald wordt. Wij zijn graag bereid om - geheel vrijblijvend - voor u de benodigde oriënterende berekeningen te maken. Voor u wel zo gemakkelijk en voor ons .......... ons dagelijks werk waarbij wij u graag van dienst zijn.

U kunt met ons contact opnemen indien u ;

een woning wilt gaan kopen;
Graag berekenen wij voor u - geheel vrijblijvend - wat u maximaal verantwoord kunt lenen en de maandlasten die hierbij horen zodat u goed geïnformeerd op zoek kunt gaan naar de woning die bij u past.

uw bestaande hypotheek wilt (laten) narekenen of de maandlasten lager kunnen worden;
Ook tijdens de rentevast periode kan het zinvol zijn om uw huidige hypotheek te laten na-rekenen op basis van de nu geldende rente en productvormen. Wij maken graag voor u - geheel vrijblijvend - de benodigde berekeningen op basis waarvan u kunt bepalen om hier verder naar te (laten) kijken.

uw hypotheekvorm wilt wijzigen of dit overweegt;
Heeft u momenteel een hypotheek waarbij de opbouw van het vermogen (ten behoeve van het aflossen van de hypotheek) plaatsvindt via beleggingen en u twijfelt of u uw doelvermogen wel zult halen ? Graag maken wij voor u - geheel vrijblijvend - de benodigde berekeningen om de gevolgen in de maandlasten te laten zien indien u over zou gaan op een andere hypotheekvorm. Hoe eerder u dit doet.... hoe beter ....

uw rentevoorstel voor de nieuwe rentetermijn wilt bespreken / laten toetsen;
U heeft van uw bank een nieuw voorstel ontvangen voor de nieuwe rentevast periode. Vaak zijn deze voorstellen niet marktconform, dat wil zeggen dat de nieuwe rente aanzienlijk hoger ligt dan de huidige marktrente. Wij werken met meer dan 30 geldverstrekkers / labels en het is voor ons een kleine moeite om uw aanbieding te vergelijken met de huidige marktrente. Wij doen dit - (voor ons vanzelfsprekend) geheel vrijblijvend - voor u.

een verbouwing overweegt;
Hoewel de regels voor het lenen voor een hypotheek strenger zijn geworden, is het nog steeds mogelijk om een verbouwing / woningverbetering te lenen in uw hypotheek. Graag maken wij - geheel vrijblijvend - voor u de berekening van uw maandlasten voor en na de verbouwing zodat u een gedegen afweging kunt maken of u verder wilt in het proces of de verbouwing uitstelt of niet laat plaatsvinden.
andere vragen heeft.